Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, 40 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Απαραίτητα δικαιολογητικά...