Αναλυτικά οι θέσεις Κατανομή ανά οργανική μονάδα, ειδικότητα και αριθμό των εξής ειδικοτήτων: ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης – Ημερήσιων...