Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των...