Το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης () εγκρίθηκε για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 258 υπαλλήλων στο νέο κατάστημα κράτησης...