Η Πυροσβεστική ακαδημία ανακοινώνει προσλήψεις 512 ατόμων για την κάληψη του αναγκαίου αριθμού τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών που θα...