Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ , ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, στο Πρόγραμμα...