Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία...