Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

  • 2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 19 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 . (δίνετε από την υπηρεσία )

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο στα γραφεία του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00π.μ -13:00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών ήτοι από 13/05/2015 έως και 15/05/2015

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Λάρισας
Έντυπα

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/θεσεις-εργασιας-τεμπων1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/θεσεις-εργασιας-τεμπων1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑγορά Εργασίας,Δημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς...

Σχολιάστε