Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 22 ατόμων στο Δήμο Χανίων

 δημοσ χανιωνΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),

4. Να μην έχουν κώλυμα δίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Χανίων εντός δωδεκαμήνου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 8/6/2016 έως και Δευτέρα 13/6/2016 και ώρες από 8.30 έως 14.30 , στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών ,αδειών κ.λ.π

Φωτοαντίγραφα με τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των στοιχείων που επικαλείται ο /η υποψήφιος/α στην αίτηση του

Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων-300x270.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 22 ατόμων στο Δήμο Χανίων  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην...
Summary
Article Name
22 προσλήψεις στο Δήμο Χανίων

Σχολιάστε