Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το σχολικό έτος 2015-2016, για τις παρακάτω σχολικές μονάδες

DIMOS MARATHONA

A/A
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ
1.
Δ.Σ Γραμματικού
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
2.
Δ.Σ Βαρνάβα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
3.
1οΔ.Σ Μαραθώνα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
2
4.
Δ.Σ Τύμβου Μαραθώνα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
5.
1οΔ.Σ Ν.Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
2
6.
2οΔ.Σ Ν.Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
7.
1οΕιδικό Δημοτικό Ν. Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
8
Δ.Σ Αγίας Μαρίνας
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
2
9
Δ.Σ Κάτω Σουλίου
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
10
Δ/Σ Ανατολής
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
11
Ν/Γ Βαρνάβα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
12
1οΝ/Γ Μαραθώνα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
13
2οΝ/Γ Μαραθώνα
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
14
Ν/Γ Τύμβου
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
15
Ν/Γ Αγίας Μαρίνας
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
16
Ν/Γ Κάτω Σουλίου
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
17
1οΝέας Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
18
2οΝέας Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
19
3οΝέας Μάκρης
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
20
Ν/Γ Γραμματικού
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
21.
Ν/Γ Ανατολής
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.
1
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 01/9/2015 εως και τον 6/2016 ή από την ημερομηνία έναρξης του έργου της καθαριότητας έως και τον 6/2016.

Η αμοιβή του/της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 145586/17-09-2015/Κ1 (ΦΕΚ2037/17-9-2015).

Γενικά Προσόντα:

1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από18 έως 65 ετών.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .

3. Εντοπιότητα

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Στην περίπτωση που ΔΕΝ υπάρξει υποψήφια/ος που διαθέτει βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον Διευθυντή της Συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας η κατάταξη θα βαθμολογείται ως εξής:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ

7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δημοσίευση – Προθεσμία

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχετικών σχολικών μονάδων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα 05/10/2015 έως και την Παρασκευή 9/10/2015 και ώρα 12.00π.μ. Οι αιτήσεις θα γίνονται στις σχολικές μονάδες που ενδιαφέρεται να εργαστεί ο υποψήφιος.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DIMOS-MARATHONA.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DIMOS-MARATHONA-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το σχολικό έτος 2015-2016, για τις παρακάτω σχολικές μονάδες A/A ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΗ 1. Δ.Σ Γραμματικού ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 2. Δ.Σ Βαρνάβα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 3. 1οΔ.Σ Μαραθώνα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 4. Δ.Σ Τύμβου Μαραθώνα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 5. 1οΔ.Σ Ν.Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 6. 2οΔ.Σ Ν.Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 7. 1οΕιδικό Δημοτικό Ν. Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 8 Δ.Σ Αγίας Μαρίνας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 9 Δ.Σ Κάτω Σουλίου ΜΙΣΘΩΣΗΣ...

Σχολιάστε