Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 άτομα για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ύστερα από την αριθ. 397/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 6567/15-7-2015 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, του άρθρου 41 του ν. 4325/20154 καθώς και των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αριθ. Γρ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (από 20/7/2015 έως 25/7/2015)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 άτομα για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ύστερα από την αριθ. 397/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 6567/15-7-2015 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206...

Σχολιάστε