Ο Δήμος Πέλλας θα προσλάβει είκοσι τέσσερις υδρονομείς ( 24) υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας , για το έτος 2016 , συγκεκριμένα:

 ΓιαννιτσάΑ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών – δύο (2) υδρονομείς

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – δύο (2) υδρονομείς.

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1)    Τοπική Κοινότητα Γαλατάδων – δύο (2) υδρονομείς
2)    Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου – τρεις (3) υδρονομείς
3)    Τοπική Κοινότητα Καρυώτισσας – ένας (1) υδρονομέας.
4)    Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – ένας (1) υδρονομέας.
5)    Τοπική Κοινότητα Δροσερού – ένας (1) υδρονομέας
6)    Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου – Γυψοχωρίου – δύο (2) υδρονομείς.

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
1)    Τοπική Κοινότητα Αραβησσού – δύο (2) υδρονομείς
2)    Τοπική Κοινότητα Αξού – ένας (1) υδρονομέας.
3)    Τοπική Κοινότητα Λάκκας – ένας (1) υδρονομέας
4)    Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου – ένας (1) υδρονομέας
5)    Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου – ένας (1) υδρονομέας.
6)    Τοπική Κοινότητα Νέου Μυλοτόπου – ένας (1) υδρονομέας

. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1)    Δημοτική Κοινότητα Πέλλας και Τοπική Κοινότητα Ραχώνας – ένας (1) υδρονομέας
2)    Τοπική Κοινότητα Αγροσυκιάς – ένας (1) υδρονομέας
3)    Τοπική Κοινότητα Δυτικού – ένας (1) υδρονομέας.

Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου ορίζεται , από 1 Μαίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων αντίστοιχα.
Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας από 21 /4/2016 μέχρι και 27/4/2016, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο του ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου.
4.    Δημοτική Ενημερότητα
5.    ΑΜΚΑ
6.    ΑΦΜ
7.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ,στη Διαύγεια και στα αντίστοιχα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Γιαννιτσά.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Γιαννιτσά-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Πέλλας θα προσλάβει είκοσι τέσσερις υδρονομείς ( 24) υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας , για το έτος 2016 , συγκεκριμένα:  Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών - δύο (2) υδρονομείς Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1) Τοπική...
Summary
Article Name
24 προσλήψεις στο Δήμο Πέλλας

Σχολιάστε