Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου

Δήμος Τρίπολης

Είκοσι ένα (21) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ, με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.
■ Δύο (2) Οδηγών με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας.
■ Δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ( φορτωτή – εκσκαφέα) με άδεια χειριστή ομάδας Β’ και τάξης Δ’ και άδεια οδήγησης ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 29 Ιουνίου 2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Τρίπολης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Τρίπολης-300x294.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου Είκοσι ένα (21) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ, με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας. ■ Δύο (2) Οδηγών με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ' κατηγορίας. ■...

Σχολιάστε