Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά εικοσιοκτώ (28) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Φιλοθέης Ψυχικού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ9Εως δύο (2) μήνες
ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ3Εως δύο (2) μήνες

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Ή ΒΟΗΘΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

3Εως δύο (2) μήνες
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3Εως δύο (2) μήνες
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3Εως δύο (2) μήνες
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ2Εως δύο (2) μήνες

ΔΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

2Εως δύο (2) μήνες
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟ1Εως δύο (2) μήνες

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

2Εως δύο (2) μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 28
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνουν αντίστοιχα τον προϋπολογισμό έτους 2016 (κωδ.2.1 ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού
Η μισθοδοσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου ανά ειδικότητα και προσόντα
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην πρόσληψη των ανωτέρω με απόφασή του, έπειτα από την ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, επί πέντε ημέρες.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Φιλοθέης-Ψυχικού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Φιλοθέης-Ψυχικού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά εικοσιοκτώ (28) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9 Εως δύο (2) μήνες ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 3 Εως δύο (2) μήνες ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Ή ΒΟΗΘΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3 Εως δύο (2) μήνες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 Εως δύο (2) μήνες ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 Εως...
Summary
Article Name
28 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Σχολιάστε