Καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας, ο αριθμος εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015.

αστυνομικές σχολές

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014− 2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).

β. Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:

i) Σε ποσοστό 90%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, από υποψήφιους κατόχους ημερησίου ΕΠΑ.Λ, της περίπτ. Β΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
ii) Σε ποσοστό 10%, δηλαδή μία (1) θέση, από υποψήφιους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., τα έτη 2013 ή 2014 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

Σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, δηλαδή μία (1) θέση και σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση (άρ. 39 παρ. 33 Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 52 Ν. 4264/2014).

Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις θα καλυφθούν:

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων από λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2013, 2014).

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν.2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4Α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001 (Α΄ 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης Α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 καιαπέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/αστυνομικές-σχολές-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/αστυνομικές-σχολές--300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας, ο αριθμος εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της...

Σχολιάστε