Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου (ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ) της ΔΕΗ, της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ημερομισθίου προσωπικού (εργάτες), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων,

ΔΕΗ - ΜΗΛΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν μέχρι 15-09-2015 και ώρα 13:00′ στα Γραφεία του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, στην Κάναβα Μήλου, την έντυπη αίτηση, η οποία διανέμεται από τα Γραφεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :
1. Εντοπιότητα.
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντα.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λπ.).
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ΔΕΗ-ΜΗΛΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ΔΕΗ-ΜΗΛΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου (ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ) της ΔΕΗ, της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ημερομισθίου προσωπικού (εργάτες), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων, Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν μέχρι 15-09-2015 και ώρα 13:00' στα Γραφεία...

Σχολιάστε