Ο ΑΣΠ Κω ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών.

ΑΣΠ ΚΩ ΔΕΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 05/10/2015 και ώρα …12:00… στα γραφεία του ΑΣΠ Κω στο
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΑΣΠ-ΚΩ-ΔΕΗ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΑΣΠ-ΚΩ-ΔΕΗ-300x294.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΑΣΠ Κω ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 05/10/2015 και ώρα ...12:00... στα γραφεία του ΑΣΠ Κω στο ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ,...

Σχολιάστε