Εγκρίθηκε η πρόσληψη 3 ατόμων για την υλοποίηση προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στη Θεσσαλονίκη.

ΟΒΡΕΠΟΜ

Ειδικότητες:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1)

Φροντίδα για τη ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησής τους, βοήθεια στην εξυπηρέτηση των ατοµικών αναγκών των παιδιών (διατροφή, καθαριότητα), ενηµέρωση των αρµοδίων για τη λειτουργία του τµήµατος

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1)

Βοήθεια στη βρεφονηπιοκόµο για την υλοποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος απασχόλησης, φροντίδα των βρεφών και των µικρών νηπίων για την εξυπηρέτηση των ατοµικών τους αναγκών

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 )

Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του παιδικού σταθµού, βοηθητικές εργασίες στο µαγειρείο καθώς και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από την υπεύθυνο του σταθµού

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΟΒΡΕΠΟΜ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΟΒΡΕΠΟΜ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας
Εγκρίθηκε η πρόσληψη 3 ατόμων για την υλοποίηση προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότητες: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1) Φροντίδα για τη ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησής τους, βοήθεια στην εξυπηρέτηση των ατοµικών αναγκών των παιδιών (διατροφή, καθαριότητα), ενηµέρωση των αρµοδίων για τη λειτουργία του τµήµατος ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1) Βοήθεια...

Σχολιάστε