Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ ανακοινώθηκαν 3 Θέσεις Εργασίας με Σύμβαση Έργου.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ

Το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ερευνητική ομάδα Δρος Ρεβέκκας Μάτσα),
για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “
Parkinsonian patient-derived dopaminergic neurons
for disease modeling, identification of novel disease targets and drug discovery ” που χρηματοδοτείται από το Institut Pasteur, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

[block]1[/block]

Το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ερευνητική ομάδα Δρος Ρεβέκκας Μάτσα),
για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “An integrated genome-wide miRNA-m RNA approach
in a human stem cell-based model of neurodevelopment and disease” που χρηματοδοτείται από το Fondation
Sante, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

[block]2[/block]

Το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ερευνητική ομάδα Δρος Ρεβέκκας
Μάτσα), για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “
An integrated genome-wide miRNA-m RNA approach in a human stem cell-based model of neurodevelopment and disease” που χρηματοδοτείται από το Fondation Sante, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

[block]3[/block]

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Ελληνικό-Ινστιτούτο-Παστερ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Ελληνικό-Ινστιτούτο-Παστερ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ ανακοινώθηκαν 3 Θέσεις Εργασίας με Σύμβαση Έργου. Το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ερευνητική ομάδα Δρος Ρεβέκκας Μάτσα), για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “ Parkinsonian patient-derived dopaminergic neurons for disease modeling, identification of novel disease targets and drug discovery ” που χρηματοδοτείται από το...

Σχολιάστε