Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Κ.Ε.Δ.ΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0181 – 2016ΕΠ01810039),

πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Ιατρό Παθολόγο, έναν (1) Φυσικοθεραπευτή και έναν (1) Εργοθεραπευτή, υπηρεσίες ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδαςαλλά και το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωμένων ωφελούμενων του ΚΗΦΗ Δήμου Μετσόβου.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του έργου, στις 30/06/2019, με δυνατότητα εκ νέου, χωρίς διακοπή, ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον η πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035, παραταθεί.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Μετσόβου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Μετσόβου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Κ.Ε.Δ.ΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0181 – 2016ΕΠ01810039), πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1)...

Σχολιάστε