Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),

ΔΕΗ ΑΣΠ Χίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν υένοι 28/07/201S και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χί¬ου, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικα με την υποβολή της αίτησης:
– Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
– Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
– Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
– Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε, εντός της τελευταίας τριετίας.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ
– ΑΜΚΑ,ΑΦΜ
Κοντάρι, 821 00 Χίος. Τηλ.: 22710 44515 FAX: 22710 32339 www.dei.gr

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-Χίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-Χίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν υένοι 28/07/201S και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χί¬ου, την ειδική...

Σχολιάστε