Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόληψη έκτακτου προσωπικού (εργάτες), για απασχόληση που δε θα υπερβαίνει κατ’ άτομο τα 60 ημερομίσθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα συνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απασχόληση την συντήρηση αναχωμάτων (χειρωνακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία).

ΔΕΗ-4

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηοη-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή μονάδα του ΥΗΣ Άγρα (Γραμματεία, τηλέφωνο 23810-26174) από Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 μέχρι Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00).

Κατά την διαδικασία επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργαοία, θα λαμβάνονται υπ όψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά, κριτήρια όπως : -Εντοπιότητα -Ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής -Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης -Στοιχεία κοινωνικής κατάστασης -Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων.

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης. Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες ότι οι προσλήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλης ειδικότητας. Η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες απ τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΕΗ-4.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΕΗ-4-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔΕΗ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόληψη έκτακτου προσωπικού (εργάτες), για απασχόληση που δε θα υπερβαίνει κατ' άτομο τα 60 ημερομίσθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα συνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απασχόληση την συντήρηση αναχωμάτων (χειρωνακτική εργασία με...

Σχολιάστε