Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 ΔΕΗ ΑΣΠ Χίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 26/04/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χίου, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
–    Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
–    Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
–    Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
–    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
–    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
–    Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ
–    ΑΜΚΑ,ΑΦΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-Χίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΔΕΗ-ΑΣΠ-Χίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 26/04/2016 και ώρα 12:00 στα...
Summary
Article Name
3 προσλήψεις στον ΑΣΠ Χίου της ΔΕΗ

Σχολιάστε