Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειμένου να προσλάβει τρεις (3) ΔΕ Ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και μετά την υπ’ αριθ. 46159/2928/12¬6-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 85/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης,

Δήμο Δυτικης Μάνης

ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 24¬6-2015 έως και 29-6-2015. Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, στην Διαύγεια και στον ισότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης ( www. dimosdytikismanis.gr).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειμένου να προσλάβει τρεις (3) ΔΕ Ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και μετά την υπ' αριθ. 46159/2928/12¬6-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 85/2015 απόφαση του...

Σχολιάστε