Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει της υπ’ αριθ. 51/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9336/109313/24-6-2015

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Τρία (3) άτομα εκπαιδευτικής βαθμίδας – ειδικότητας “ΎΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων”, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών..

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, στα γραφεία του ΝΠΔΔ.
Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος :Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50209).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει της υπ' αριθ. 51/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 9336/109313/24-6-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, Τρία (3) άτομα εκπαιδευτικής βαθμίδας - ειδικότητας 'ΎΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων', με...

Σχολιάστε