Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στην Δημοτική Ενότητα ΦΑΡΙΔΟΣ μέσα στην φετινή αρδευτική περίοδο 2015

Δήμο Σπάρτης

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

  • να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
  • να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης.
  3. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
  4. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ.Κ.Α)
  6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού μου λογαριασμού όπου φαίνομαι ως πρώτος δικαιούχος

Δεν δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένην κατά νόμον στέρησιν της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’όσον διαρκεί η στέρησις αύτη.

Σχετική με την θητεία, τις θέσεις, τα καθήκοντα και την αμοιβή των υδρονομέων είναι η υπ αριθ. 185/11-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης. η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 40492/2563/29-05-2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στην Δημοτική Ενότητα ΦΑΡΙΔΟΣ μέσα στην φετινή αρδευτική περίοδο 2015 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και...

Σχολιάστε