Έγκριση πρόσληψης τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.284) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπουργείο Πολιτισμού

Δειτε αναλυτικά τις θέσεις παρακάτω:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 116
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 14
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 650

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 210
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 28
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1150

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 4
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 24
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 24

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 7
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 1
 • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) 4

Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α” 28/3-31994), όπως ισχύει.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
 • ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 11
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 10
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ 10
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ 2
 • ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 13
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 577

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 10
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 300

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Υπουργείο-Πολιτισμού1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Υπουργείο-Πολιτισμού1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Έγκριση πρόσληψης τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.284) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δειτε αναλυτικά τις θέσεις παρακάτω: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 116 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ...

Σχολιάστε