Έγκριση για 3.564 προσλήψεις σε εφορίες αρχαιοτήτων για έργα της ΔΕΗ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ θα αφορά μία σειρά από ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για τις εργασίες αυτές.

ΔΕΗ

Ειδικότερα εγκρίθηκαν σήμερα απο το Υπουργείο Εσωτερικών 3.564 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση ΔΕΗ Α.Ε. και κατανέμεται το προσωπικό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, ως εξής :

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 8

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 200
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 20
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 70

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 371
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 27
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ με ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στη ΣΧΕΔΙΑΣΗ 23
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1095

Β. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28/3-31994), όπως ισχύει.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 9
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 8
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 665

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 300

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3

Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 και την εποπτεία του ΑΣΕΠ

Οι θέσεις θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται μέσα στις επόμενες μέρες.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ΔΕΗ011.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ΔΕΗ011-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Έγκριση για 3.564 προσλήψεις σε εφορίες αρχαιοτήτων για έργα της ΔΕΗ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ θα αφορά μία σειρά από ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για τις εργασίες αυτές. Ειδικότερα εγκρίθηκαν σήμερα απο το Υπουργείο Εσωτερικών 3.564 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ...
Summary
Article Name
3.564 προσλήψεις σε έργα της ΔΕΗ

Σχολιάστε