Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων,

δημαρχειο αιγαλεω

προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες και έκτακτες ανάγκες της αποψίλωσης και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (Άλσος Αιγάλεω, πρανή, κενά οικόπεδα κ.λ.π.) από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα απορρίμματα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ 47/α/2015).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία)
  2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης δύο μηνών) ή πιστοποιητικό Γ έννησης
  4. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπου απαιτείται, όπως ορίζεται στον Πίνακα Β.
  5. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία στο δημόσιο.
  6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του τμήματος προσωπικού του Δήμου Αιγάλεω (Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου τηλ: 2132044959 ή 906), και αρμόδια για την παραλαβή υπάλληλο Κουρτίδου Ευφροσύνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (από 8/6/2015 έως 12/6/2015).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αιγαλεω.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αιγαλεω-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες και έκτακτες ανάγκες της αποψίλωσης και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (Άλσος Αιγάλεω, πρανή, κενά οικόπεδα κ.λ.π.) από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα απορρίμματα...

Σχολιάστε