Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο Απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

30 ΥΕ Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71307 Ηράκλειο Κρήτης Υπόψη κας Εργαζάκη Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας: 2813413166 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/12/kentro-koinonikis-pronoias.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/12/kentro-koinonikis-pronoias-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο Απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια...

Σχολιάστε