Κατά την περίοδο 2013-14 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) βοήθησε συνολικά 27 610 εργαζομένους, οι οποίοι απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

εργαζομένοΙ

Μια έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου το ΕΤΠ έχει παράσχει πάνω από 114,4 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε 13 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία) στη μετάβασή τους προς νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Η χρηματοδότηση του ΕΤΠ συμπληρώθηκε με ακόμα 94,1 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους.

Η κ. Marianne Thyssen, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σε εποχές όπου οι δημόσιοι πόροι είναι περιορισμένοι, το ΕΤΠ παρέχει ευεργετική στήριξη στους εργαζόμενους που απολύθηκαν μαζικά λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της κρίσης. Μέσω εξατομικευμένης και στοχοθετημένης βοήθειας στηρίζουμε τη μετάβαση ορισμένων εκ των πιο ευάλωτων εργαζομένων σε νέες θέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό επαναπασχόλησης σχεδόν 50%».

Η έκθεση ΕΤΠ παρέχει μια επισκόπηση των αιτήσεων για μέτρα στήριξης που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2013-2014 και περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα από μια σειρά περιπτώσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν τελικές εκθέσεις κατά την περίοδο 2013-2014. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι το ήμισυ των εργαζομένων (7.656 από τους 15.245) που συμμετείχαν στα μέτρα του ΕΤΠ βρήκαν νέες θέσεις εργασίας ή ξεκίνησαν να ασκούν νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι. Άλλα 667 άτομα συμμετείχαν την εποχή εκείνη σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ώστε να ενισχύσουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα. Τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η απασχολησιμότητα και η αυτοπεποίθηση των εν λόγω εργαζομένων βελτιώθηκε εμφανώς χάρη στη συνδρομή και τις υπηρεσίες του ΕΤΠ.

Δεδομένης της δυσχερούς κατάστασης στην αγορά εργασίας στα περισσότερα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ στηρίζει εργαζομένους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τα αποτελέσματα όσον αφορά την επανένταξη στην απασχόληση είναι ενθαρρυντικά. Πολλά από τα μέτρα αφορούν μαζικές απολύσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή, η οποία συχνά πλήττεται ήδη από υψηλά ποσοστά ανεργίας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι είναι συχνά άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή έχουν άλλα μειονεκτήματα ως αναζητούντες εργασία.

Ιστορικό του φακέλου

Το μεγαλύτερο άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και μεταξύ εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τη σύσταση Ταμείου για την υποστήριξη των ατόμων που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 136 αιτήσεις. Περίπου 550 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί για να βοηθήσουν περισσότερους από 128.331 εργαζομένους.

Το ΕΤΠ παρέχει χρηματοδότηση για συγκεκριμένα μέτρα ώστε να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους και να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ένα πλεονέκτημα του ΕΤΠ είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες κάθε ενδιαφερόμενου εργαζόμενου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

εντατική, εξατομικευμένη υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας
διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση
προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των ενεργητικών μέτρων
υποστήριξη για την σύσταση νέων επιχειρήσεων
καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Το Ταμείο θα συνεχίσει το έργο του κατά την περίοδο 2014-2020 ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. Το διευρυμένο πεδίο δραστηριοποίησής του για την εν λόγω περίοδο περιλαμβάνει εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθώς και τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου και τους αυτοαπασχολούμενους. Περιλαμβάνει επίσης, κατά παρέκκλιση, μέχρι τα τέλη του 2017, τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μέχρι έναν αριθμό ίσο προς εκείνο των υποστηριζόμενων απολυμένων εργαζομένων.

Το ΕΤΠ επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενεργήσουν εντατικότερα στις περιοχές που επλήγησαν από απολύσεις, όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που θα λάβουν βοήθεια και το πεδίο εφαρμογής, τη διάρκεια και την ποιότητα της υποστήριξης, απ’ ό,τι θα ήταν δυνατόν χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΤΠ. Με τη βοήθεια των κονδυλίων της ΕΕ, μπορούν να ανταποκριθούν κατά τρόπο πιο ευέλικτο και να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους εξαιρετικά εξατομικευμένες ενέργειες, και να είναι επομένως σε θέση να αφιερώσουν περισσότερη φροντίδα σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, με αναπηρίες ή που διαθέτουν μόνο βασική εκπαίδευση και δεξιότητες).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/εργαζομένοΙ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/εργαζομένοΙ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑγορά Εργασίας,Άνεργοι,Θέσεις Εργασίας
Κατά την περίοδο 2013-14 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) βοήθησε συνολικά 27 610 εργαζομένους, οι οποίοι απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Μια έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου το ΕΤΠ έχει...

Σχολιάστε