Νέα προκήρυξη θα εκδώσει το ΑΣΕΠ το επόμενο διάστημα για μόνιμες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΥΔΑΠ. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην εταιρεία ύδρευσης θα έρθουν μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ΕΥΔΑΠ-1

Ειδικότερα το επόμενο διάστημα και μετά την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκήρυξη για 300 προσλήψεις τακτικού προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1180  Συνεδρίασή του, που διεξήχθη χθες 30 Μαρτίου 2016, και αφού έλαβε υπόψη την από 22.3.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων αλλά και την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Ιωάννη Μπενίση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη, βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τριακοσίων (300) ατόμων, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι περισσότερες προσλήψεις θα αφορούν εργάτες αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και μία πλειάδα ειδικοτήτων με κριτήριο το απολυτήριο Λυκείου αλλά και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα η κατανομή των ειδικοτήτων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤ2ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ75
ΣΕΤ5ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ5
ΜΕΤ4ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ5
ΜΕΤ4ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ15
ΜΕΤ4ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ3
ΜΕΤ4ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ12
ΜΕΤ4ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ25
ΜΕΤ4ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C, D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΜΕΔ03ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ5
ΜΕΔ03ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ25
ΜΕΔ03ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ20
ΜΕΜ3ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ2
ΑΡΤ3ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ12
ΑΡΤ3ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1
ΑΡΤ3ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ3
ΑΡΤ3ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ3
ΑΡΤ3ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ2
ΑΡΜ2ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ3
ΑΡΔ02ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ2
ΑΡΔ02ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ15
ΑΤΔΟΙΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ5
ΑΤΔ01ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ15
ΑΤΔ01Π Ε ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΜ1ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ5
ΑΤΤ1ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ2
ΑΤΤ1ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ20
ΑΤΤ1ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1
ΑΤΤ1ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ4
ΑΤΤ1ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ2
ΑΤΤ1ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ7
ΣΥΝΟΛΟ300
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΕΥΔΑΠ-1-1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΕΥΔΑΠ-1-1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Μόνιμης απασχόλησης,Προσλήψεις
Νέα προκήρυξη θα εκδώσει το ΑΣΕΠ το επόμενο διάστημα για μόνιμες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΥΔΑΠ. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην εταιρεία ύδρευσης θα έρθουν μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.   Ειδικότερα το επόμενο διάστημα και μετά την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκήρυξη για 300 προσλήψεις...
Summary
Article Name
300 προσλήψεις μόνιμων στην ΕΥΔΑΠ

Σχολιάστε