Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας

δημαρχείο-κέρκυρας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
  • Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται,
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λόγω της άμεσης έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και της επείγουσας ανάγκης στελέχωσης με το κατάλληλο προσωπικό των εγκαταστάσεων των παιδικών εξοχών, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων περιορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ειδικότερα από Δευτέρα 13/7/2015 έως και Τετάρτη 15/7/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κέρκυρας, (στη διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 6α , στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας: 2661362774 & 2661362775).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-κέρκυρας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-κέρκυρας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή...

Σχολιάστε