Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

6 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Μηχανικών Οχημάτων
24 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά 24. ΤΚ 56224 Εύοσμος Ν. Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναμικού, υπόψιν κ. Ζορμπά Τάνια (τηλ. επικοινωνίας: 2313-302193, 2313-302126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

[block]1[/block]

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 6 ΔΕ Οδηγών...

Σχολιάστε