Εγκριση για την πρόσληψη, τριακοσίων τριάντα (330) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων (Έργα Τρίτων) και κατανέμουμε το προσωπικό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό,

 εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας

Α. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28/3-31994), όπως ισχύει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ4
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ2
ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ2
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ30
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΗΝΟΥ)5
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ4
ΔΕΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΗΝΟΥ)4
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ6
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ6
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ6
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                   ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ                                       ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ4
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ4
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ3
ΤΕΓΡΑΦΙΣΤΩΝ1
ΤΕΛΟΓΙΣΤΩΝ2
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ3
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ12
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2
ΥΕ                             ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ4
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ4
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ8
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ6
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ3
ΥΕ                               ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 18
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ2
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ5
ΥΕ                               ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 9
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ2
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕκαι ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ5
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ2
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ7
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ6
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕΛΟΓΙΣΤΩΝ2
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ3
ΥΕ                               ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 23
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ2
ΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ7
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΥΕΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ3
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ2
ΥΕ                               ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 37

Β. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3-31994), όπως ισχύει.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ1
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης
Εγκριση για την πρόσληψη, τριακοσίων τριάντα (330) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων (Έργα Τρίτων) και κατανέμουμε το προσωπικό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται...

Σχολιάστε