35 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Αττικής

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

5 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
1 ΠΕ ΚοινωνικώνΛειτουργών
2 ΠΕ Φαρμακοποιών
1 ΠΕ Ιατρών (Ειδικότητα ΔερματολόγουΑφροδισιολόγου)
2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
2 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ
5 ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού
1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
5 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2 ΔΕ Απολυμαντών
7 ΥΕ Καθαριστών/Τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μαθιού ή κας Αναστοπούλου ή κας Δεγαϊτη ή κας Ευθυμίου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2065831, 213-2065155 213-2065055, 213-2065061). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκηρυξη εδω

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 5 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1...

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε το!

Δείτε άλλα σχετικά άρθρα:

Εργασιακά

Κοινωφελής εργασία: Εναρξη β κύκλου;

Δημόσιος τομέας

8 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πέλλας

Δημόσιος τομέας

31 προσλήψεις στην ΠΕ Λάρισας

More in Δημόσιος τομέας
30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για...

Close