Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων.

 Πατρέων

 Πιο αναλυτικά:

Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγοί  Βυτιοφόρων Οχημάτων, ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων [εκσκαφέαφορτωτή
(JCB)],  ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων(Γκρέιντερ), δέκα (10) άτομα ΔΕ Τεχνίτες (ενδροκηπουρών) είκοσι (20) άτομα ΥΕ Εργάτες ασοπροστασίας & ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων (Γεωργικού ΕλκυστήραΤρακτέρ) για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & ασοπροστασία Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41§2 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α ́/1152015):Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, με τις οποίες «επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/Πατρέων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/Πατρέων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων.    Πιο αναλυτικά: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγοί  Βυτιοφόρων Οχημάτων, ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων ,  ένα (1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Έργων(Γκρέιντερ), δέκα (10) άτομα ΔΕ Τεχνίτες (ενδροκηπουρών) είκοσι (20) άτομα ΥΕ Εργάτες ασοπροστασίας & ένα (1) άτομο ΔΕ...
Summary
Article Name
35 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

Σχολιάστε