Το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριάντα πέντε (35) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

Υπ.-Εσωτερικών

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Φθιώτιδας Λαμιέων ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ 12

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  • ΈβρουΟρεστιάδας ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 9

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

  • Κερκύρας Κέρκυρας ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Οι προσλήψεις γίνονται μετά από εισηγήσεις των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015, στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ χωρικής τους αρμοδιότητας.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.-Εσωτερικών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.-Εσωτερικών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριάντα πέντε (35) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φθιώτιδας Λαμιέων ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΈβρουΟρεστιάδας ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 9 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Σχολιάστε