35 προσλήψεις στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινωνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε έξι (6) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 19-07-2017 μέχρι 24-07-2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Δίου-Ολύμπου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Δίου-Ολύμπου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινωνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά...

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε το!

Δείτε άλλα σχετικά άρθρα:

Δημόσιος τομέας

50 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

Δημόσιος τομέας

73 Προσλήψεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Δημόσιος τομέας

23 Προσλήψεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

More in Δημόσιος τομέας
9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...

Close