Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)

KETHEA

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ζητεί την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την από 20.8.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 – ΦΕΚ 280/Α’/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 – ΦΕΚ 28/Α’/94 όπως ισχύει, το N. 4139/2013 – ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 – ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται καταρχάς ανά Περιφέρεια, κατηγορία – ειδικότητα, έδρα θέσης αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τους Πίνακες Κατανομής Θέσεων που ακολουθούν.

Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΑθήνα4ΨΥΧ-ΑΤΤ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΑθήνα3ΑΠΘ-ΑΤΤ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΑθήνα1ΚΛ-ΕΞΕ
Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΑθήνα1ΚΟΙΝ-MOS
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΘήβα1ΨΥΧ-ΕΝΔ-ΘΗ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΛειβαδιά1ΨΥΧ-ΕΝΔ-ΛΕΙ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΘήβα1ΑΠΘ-ΕΝΔ-ΘΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΘεσσαλονίκη1ΑΠΘ-ΠΡΟ
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΧίος1ΨΥΧ-ΝΟΣ-ΧΙ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΧίος1ΚΛ-ΝΟΣ-ΧΙ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΜυτιλήνη1ΚΛ-ΝΟΣ-ΜΥΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΤρίκαλα1ΑΠΘ-ΕΞΟ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΒόλος1ΨΥΧ-ΠΙΛ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΙωάννινα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΙΩ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΆρτα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΑΡ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΗγουμενίτσα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΗΓ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΙωάννινα2ΚΛ-ΗΠ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΙωάννινα1ΑΠΘ-ΗΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΚαλαμάτα2ΨΥΧ-ΚΥΤ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΚαλαμάτα1ΚΛ-ΚΥΤ
Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΚαλαμάτα1ΚΟΙΝ-ΚΥΤ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΚαλαμάτα1ΑΠΘ-ΚΥΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ)
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΠάτρα1ΨΥΧ-ΟΞΥ
Κατηγορία ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός Αριθμός θέσεωνΚωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΗράκλειο Κρήτης1ΨΥΧ-ΑΡ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΗράκλειο Κρήτης1ΚΛ-ΑΡ
Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΗράκλειο Κρήτης1ΚΟΙΝ-ΑΡ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΗράκλειο Κρήτης1ΑΠΘ-ΑΡ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΧανιά Κρήτης1ΑΠΘ-ΑΡ-ΧΑΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  υποψήφιοι,  οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα  (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΑΤΤ) Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea. gr).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/KETHEA.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/KETHEA-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ...

Σχολιάστε