Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκαν 37 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Από τις προσλήψεις αυτές προκαλείται δαπάνη ύψους 342.950,00€ περίπου σε βάρος του Π/Υ του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 265.212,00€ περίπου σε βάρος του Π/Υ του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ-300x294.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκαν 37 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Από τις προσλήψεις αυτές προκαλείται δαπάνη ύψους 342.950,00€ περίπου σε βάρος του Π/Υ του...

Σχολιάστε