Ο ΑΣΠ Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

δεη καρπαθος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 15/02/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Καρπάθου στην Περιοχή Βρόντη Καρπάθου την ειδική έντυπη αίτηση, η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Εντοπιότητα
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψήφιου κτλ)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ ΑΕ εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ ΑΕ.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/δεη-καρπαθος-1024x768.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/δεη-καρπαθος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Προγράμματα,Προσλήψεις
Ο ΑΣΠ Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 15/02/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία...

Σχολιάστε