Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) έκτακτων ημερομίσθιων εργατών για απασχόληση που δεν θα υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια που θα πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε εντός δωδεκαμήνου, για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Σ-Α, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Αλιάκμονα ΥΗΣ ΑΓΡΑΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή Μονάδα του ΥΗΣ Σφηκιάς (Γραμματεία – τηλέφωνο 23310 44040) από 22/04/16και για πέντε εργάσιμες ημέρες μέχρι28/04/2016

Κατά τη διαδικασία της επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψήφιου για τιςανάγκες του ΥΗΣ Σ-Α, θα λαμβάνεται υπόψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά, κριτήρια όπως:
–    Εντοπιότητα
–    Ανεργία και Χρονικό διάστημα αυτής
–    Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης
–    Προηγούμενη Εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης.  Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες ότι οι προσλήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλη ειδικότητα.  Η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Αλιάκμονα-ΥΗΣ-ΑΓΡΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Αλιάκμονα-ΥΗΣ-ΑΓΡΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) έκτακτων ημερομίσθιων εργατών για απασχόληση που δεν θα υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια που θα πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε εντός δωδεκαμήνου, για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Σ-Α, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηση-Υπεύθυνη...
Summary
Article Name
4 προσλήψεις στη ΔΕΗ Αλιάκμονα

Σχολιάστε