Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ’ αριθ 69/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία της Δ.Α.Ε.Α.Ν.(Μαρίνα Αγ. Νικολάου) , αρμόδια υπάλληλος Αλετρά Μαρία τηλ. (2841¬0-82384 ) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους , πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.    Τίτλος σπουδών .
4.    Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή .

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Αγίου-Νικολάου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Αγίου-Νικολάου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ύστερα από την υπ' αριθ 69/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με τρίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία της Δ.Α.Ε.Α.Ν.(Μαρίνα Αγ. Νικολάου)...

Σχολιάστε