Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειμένου να προσλάβει τέσσερις (4) ΔΕ Ναυαγοσώστες για τις παραλίες ΣΑΝΤΑΒΑ ΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ και ΣΤΟΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

nayagvsvsths

και μετά την υπ’ αριθ. 46159/2928/12-6-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 85/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 18­6-2015 έως και 22-6-2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/nayagvsvsths.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/nayagvsvsths-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκειμένου να προσλάβει τέσσερις (4) ΔΕ Ναυαγοσώστες για τις παραλίες ΣΑΝΤΑΒΑ ΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ και ΣΤΟΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και μετά την υπ' αριθ. 46159/2928/12-6-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την...

Σχολιάστε