Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) προκηρύσσει συνολικά 44  θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες ως εξής:

 Γενική Γραμματεία Ψηφιακής ΠολιτικήςΠληροφορικής ή σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική (τριάντα έξι θέσεις), με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: αρχιτεκτονική – μηχανική πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενοστρεφής ανάλυση, σχεδίαση και προγραμματισμός, προγραμματισμός – τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, δίκτυα Η/Υ και τηλεπικοινωνίες, υπολογιστικά πλέγματα και κατανεμημένη πληροφορική, διοίκηση / διαχείριση (project management) – ποιοτικός έλεγχος έργων Τ.Π.Ε.

Διοικητικού – Οικονομικού ή Διοικητικού – Λογιστικού (πέντε θέσεις), εκ των οποίων οι δύο θέσεις κατά προτίμηση αποφοίτων Οικονομικών Επιστημών, με εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού και μισθοδοσίας και οι τρεις θέσεις υπαλλήλων με εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και ανθρωπίνου δυναμικού.

Νομικού (Δύο θέσεις) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

Δημοσιογράφου (Μία θέση) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Γενική-Γραμματεία-Ψηφιακής-Πολιτικής.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Γενική-Γραμματεία-Ψηφιακής-Πολιτικής-300x300.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) προκηρύσσει συνολικά 44  θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες ως εξής:  Πληροφορικής ή σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική (τριάντα έξι θέσεις), με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:...

Σχολιάστε