Την πρόσληψη με σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 50 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 45 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της ΠΕ Ναξου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου τις εξής κατά αριθμό ατόμων

Νάξος

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται vα υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ . απευθύνοντας την στο ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Οικονομίας Ναξου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι( 5) ημερολογιακές ημίρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσης στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΟΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Νάξος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Νάξος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Την πρόσληψη με σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 50 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 45 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της ΠΕ Ναξου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου τις εξής κατά αριθμό ατόμων Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται vα υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά...

Σχολιάστε