Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει 46 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 28/06/2015 έως 12/09/2015 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Δήμο Πολυγύρου

 • 1 Συντονιστής
 • 3 Επιμελητής
 • 2 Ειδικοί συνεργάτες – Ψυχαγωγοί
 • 2 Γυμναστές
 • 14 Ομαδάρχης
 • 1 Διαχειριστής
 • 1 Βοηθός διαχειριστή
 • 1 Αποθηκάριος
 • 1 Γιατρός
 • 1 Νοσοκόμος
 • 1 Ναυαγοσώστης
 • 1 Μάγειρας
 • 1 Βοηθός μάγειρα
 • 9 Εργάτες
 • 1 Φύλακας
 • 1 Προσωπικό Καθαριότητας
 • 1 Οδηγός
 • 1 Ειδικός τεχνίτης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002). Εξαιρούνται οι ομαδάρχες και οι επιμελητές που οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών έως 30 ετών,

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου, Διοικητήριο, Γραφείο 37, από 08/06/2015 έως 12/06/2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλ. 2371351448-9, 2371350704.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πολυγύρου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πολυγύρου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει 46 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 28/06/2015 έως 12/09/2015 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. 1 Συντονιστής 3 Επιμελητής 2 Ειδικοί συνεργάτες -...

Σχολιάστε