Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πτυχιούχους οικονομικών και νομικών σχολών, στην προκήρυξη 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 465 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ειδικότητας ΠΕ Εφοριακών) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

465 θέσεις εφοριακών

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, «Online Υπηρεσίες»). Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Στα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνεται και παράβολο αξίας 15 ευρώ που εκδίδεται από δημόσιο ταμείο, καθώς και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

Γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.τλ.) παρέχονται τηλεφωνικά στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (τηλ.: 2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ, στα τηλ.: 2131319124, 131, 141, 132 και 137.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,Δημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πτυχιούχους οικονομικών και νομικών σχολών, στην προκήρυξη 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 465 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ειδικότητας ΠΕ Εφοριακών) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική...

Σχολιάστε