Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 2 μηνών), συνολικού αριθμού σαράντα οχτώ (48) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του

Δήμο Βόλβης

Προσόντα στελεχών και λοιπού προσωπικού

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ομαδάρχης είναι απόφοιτος τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

 • α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
 • β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
 • γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
 • ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
 • στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

 • Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.
 • Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων.
 • Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
 • Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.
 • Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
 • Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397021070 και 2397330200) μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2015 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Βόλβης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Βόλβης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 2 μηνών), συνολικού αριθμού σαράντα οχτώ (48) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Προσόντα στελεχών και λοιπού προσωπικού Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα,...

Σχολιάστε